Aplikace a reference

Technologické celky

Návrh řešení na míru
Odborné poradenství
Vývoj a výroba zařízení
Dodávky všech technologií

Aplikace technologických celků

Specializujeme se na dodávky technologických celků na klíč. Dodáme vám komplexní služby od projektové dokumentace přes dodávku zařízení až po finální montáž a zprovoznění technologie. Technologické celky ENVITES slouží v celé řadě průmyslových odvětví, které řeší úpravu pitné, technologické nebo odpadní vody. Poskytujeme vám naše odborné know-how a komplexní řadu výrobků a služeb pro účinnou a ekonomicky efektivní separaci a filtraci nejrůznějších druhů suspenzí.

Hlavní oblasti využití

Výroba a úprava technologické a pitné vody

Chemický, metalurgický a potravinářský průmysl

Dočištění komunálních odpadních vod

Čištění průmyslových odpadních vod

Zpracování surovin a minerálů

Připravíme vám návrh technického řešení, zpracujeme projektovou dokumentaci a postaráme se o vývoj a výrobu zařízení. V poslední fázi vám veškeré komponenty dovezeme a pravedeme jejich odbornou montáž. Po instalaci technologie oživíme a uvedeme do zkušebního provozu. Po celou dobu naší spolupráci vám budeme poskytovat odborné konzultace. Samozřejmostí našich služeb jsou pravidelné servisní prohlídky dodané technologie a rychlý záruční i pozáruční servis.

Reference

Technologie dodáváme pro čistírny odpadních vod (ČOV), výrobní provozy a průmyslové firmy z odvětví chemického, metalurgického a potravinářského průmyslu. Podívejte se na vybrané aplikace produktů u zákazníků.

Neutralizační a dekontaminační stanice - Diamo, Stráž pod Ralskem
 • 5x komorový kalolis K1500/110
 • plnění kalolisů
 • systém redlerů pro dopravu filtračního koláče
Neutralizační a dekontaminační stanice - Diamo, Stráž pod Ralskem
 • 5x komorový kalolis K1500/100
 • plnění kalolisů
 • zásobní nádrže suspenze, zásobní nádrže destilátu, filtrátu, promývací vody
 • čerpadla destilátu, filtrátu, promývací vody
 • kompresorová stanice
Zpracování matečných louhů - Diamo, Stráž pod Ralskem
 • 8x komorový kalolis K1500/100
 • produkce kalu 46 t/hod
 • plnění kalolisů, systém redlerů pro dopravu filtračního koláče
 • zásobní nádrže suspenze, zásobní nádrže (destilátu, filtrátu, HCl)
 • čerpadla důlních vod, čerpadla kyseliny
 • kompresorová stanice
Loužení a odvodnění vysokopecních odprašků - Ecocoal/Liberty, Ostrava
 • Kontejnerové řešení
 • Komoro-membránový kalolis KM800/40
 • Doprava filtračního koláče
 • Loužící nádrž a návazná technologická zařízení
Úpravna vody - ÚV Málinec, SK
 • Kapacita úpravny vody 110 – 140 l/s
 • Lamelové usazováky, zahušťovací nádrže, příprava a dávkování polymerního flokulantu
 • Komorový kalolis K800, plnící čerpadla, řídící systém a další
Zahuštění a odvodnění kalu na úpravně pitné vody - ÚV Lednice, CZ
 • 60 m3/den kalových vod
 • Komorový kalolis K800, zahušťovací nádrže, příprava a dávkování polymerního flokulantu
Galvanika – neutralizační stanice, CZ
 • Úprava říční vody 30 m3/h
 • Lamelové usazováky, úprava pH, přípravny chemikálií, vápenné hospodářství zásobní nádrže, kontinuální filtrace nosné konstrukce, řídicí systém a další
Úprava vody - Chemický průmysl, CZ
 • Úprava říční vody 300 m3/h
 • Lamelové usazováky, tlaková filtrace, přípravny chemikálií, vápenné hospodářství zásobní nádrže, nosné konstrukce, řídící systém a další
Úprava a čištění vody - Papírenský průmysl CZ
 • Úprava říční vody 600 m3/h
 • Čištění odpadních vod 420 m3/h
 • Lamelové usazováky, tlaková filtrace, přípravny chemikálií, zásobní nádrže, nosné konstrukce, řídicí systém a další
Chemický průmysl – zpracování procesní vody
Tlaková písková filtrace - Synthesia a.s.
 • Tlaková písková filtrace
 • 8 ks o průměru 3 000 mm a 4 ks o průměru 2 500 mm
 • Průtok 750 m3/h
Odvětví – Energetika
UNIPETROL Litvínov, CZ
 • Průtok 1 000 m3/h
 • Kontinuální písková filtrace – 18 ks KPFH2450
 • Lamelová sedimentace – vyčištění prací vody z pískového filtru
 • Kalové hospodářství 
Elektrárna Chvaletice, CZ
 • Odvětví – Energetika
 • Maximální průtok 300 m3/h
 • Příprava chemikálií 
 • Koagulační a flokulační komory
 • Kontinuální písková filtrace – 4 ks KPFH2450
 • Lamelová sedimentace – vyčištění prací vody z pískového filtru
 • Kalové hospodářství 
Shrabování a odsávání kalu ve hranatých nádržích
 • 2× vestavba do hranatých nádrží, každá o šířce 15 m 
 • Pojízdné odsávače kalu
 • Kapacita odsávačů kalu 360 m3/h
Recyklace technologické vody z oplachu uhlí
 • Kombinace flokulační komory, lamelového usazováku a shrabování kalu
 • Maximální průtok – 730 m³/h
 • Množství recyklované technologické vody – 500 m³/h
Odvodnění kalu z úpravy vod
ÚV Zaječí, CZ
 • Strojní odvodnění kalu
 • Kalolis K800/45, zahuštění kalu,
  chemické hospodářství
 • Kapacita úpravny 65 l/s pitné vody

Napište nám

Získejte kompletní technologické celky pro vaše vodárenské a průmyslové technologie. Napište nám e-mail. Připravíme vám optimální návrh řešení pro vaše technologické aplikace. ENVITES, spol. s r.o. Brno – komplexní technologické celky na klíč.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů..