Aplikace a reference

Kalolisy

Široký okruh využití
Efektivní odvodnění kalu
Energeticky úsporný provoz
Precizní a odolná konstrukce

Aplikace kalolisů

Primární funkcí kalolisů je rozdělení kapalné a pevné frakce. Používají se pro filtrace a odvodnění kalů vzniklých při čištění průmyslových a komunálních odpadních vod, dále jsou využívány v oblastech výroby technologické vody a úpravy pitné vody.

Své uplatnění naleznou v široké škále aplikací a technických provozů v chemickém, metalurgickém, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Běžně je používají čistírny odpadních vod (ČOV) a neutralizační stanice.

Hlavní oblasti využití

Čištění průmyslových odpadních vod

Výroba a úprava technologické a pitné vody

Filtrace v chemickém a farmaceutickém průmyslu

Potravinářský průmysl

Čištění komunálních odpadních vod

Zpracování surovin a minerálů

Neutralizační stanice

Výroba pigmentů a barviv

Ke kalolisům zajistíme dodávku plnících čerpadel a doplňkové výbavy. Dále předřazenou technologii pro homogenizaci a zahuštění kalu. Technologie vám dodáme včetně dopravy, montáže a zaškolení. Vždy pro vás nalezneme nejlepší řešení a připravíme projekt na míru.

Reference

Kalolisy dodáváme po celém světě. K největším odběratelům patří Skandinávie, Polsko, Česká republika a dále USA, balkánské státy a země Afriky. Podívejte se na realizované aplikace kalolisů u zákazníků.

Neutralizační a dekontaminační stanice - Diamo, Stráž pod Ralskem
 • 5x komorový kalolis K1500/110
 • plnění kalolisů
 • systém redlerů pro dopravu filtračního koláče
Neutralizační a dekontaminační stanice - Diamo, Stráž pod Ralskem
 • 5x komorový kalolis K1500/100
 • plnění kalolisů
 • zásobní nádrže suspenze, zásobní nádrže destilátu, filtrátu, promývací vody
 • čerpadla destilátu, filtrátu, promývací vody
 • kompresorová stanice
Zpracování matečných louhů - Diamo, Stráž pod Ralskem
 • 8x komorový kalolis K1500/100
 • produkce kalu 46 t/hod
 • plnění kalolisů, systém redlerů pro dopravu filtračního koláče
 • zásobní nádrže suspenze, zásobní nádrže (destilátu, filtrátu, HCl)
 • čerpadla důlních vod, čerpadla kyseliny
 • kompresorová stanice
Průmyslová výroba, doprava
 • Komorový kalolis K470
Chemický průmysl - Zhuhai, Čína
 • Kalolis komorový K800/50
Odsíření tepelné elektrárny Jaworzno, Polsko
 • Komoro-membránové kalolisy 2x KM1500/60 + 1x KM800/40
Farmaceutický průmysl - Vifor International AG, Švýcarsko
 • Komorový kalolis K1000/25
Filtrace organických pigmentů - Synthesia a.s., Pardubice
 • Komoro-membránové kalolisy KM1200
Dearzenizace kyseliny fosforečné - Fosfa a.s., Břeclav
 • Komoro-membránový kalolis KM630/30
 • Systém plnění kalolisu
 • Armatury, řídící systém
Loužení a odvodnění vysokopecních odprašků - Ecocoal/Liberty, Ostrava
 • Kontejnerové řešení
 • Komoro-membránový kalolis KM800/40
 • Doprava filtračního koláče
 • Loužící nádrž a návazná technologická zařízení
Filtrace vodního skla - Vodní sklo, a.s. - Ústí nad Labem
 • Komoro-membránový kalolis KM800/80
 • Systém dopravy filtračního koláče
 • Nosná ocelová konstrukce pod kalolis
Filtrace vodního skla - Vodní sklo, a.s. - Brno
 • Komoro-membránový kalolis KM800/34
Úpravna vody - ÚV Málinec, SK
 • Kapacita úpravny vody 110 – 140 l/s
 • Lamelové usazováky, zahušťovací nádrže, příprava a dávkování polymerního flokulantu
 • Komorový kalolis K800, plnící čerpadla, řídící systém a další
Průmyslové odpadní vody - ŠKODA AUTO, Mladá Boleslav, CZ
 • Kapacita linky 30 t/měsíc odvodněného kalového koláče
 • Komorový kalolis K1200
 • Plnící čerpadla, řídící systém a další
Filtrace roztoků hořečnatých a vápenatých solí - Macco Organiques, CZ
 • Komorové a komoro-membránové kalolisy velikostí K400, K630, K800
Filtrace titanové běloby před kalcinační pecí - Precheza, CZ
 • Komoro-membránové kalolisy KM1500 a KM1200 s horním svorníkem
 • Filtrační tlak až 30 bar
Zahuštění a odvodnění kalu na úpravně pitné vody - ÚV Lednice, CZ
 • 60 m3/den kalových vod
 • Komorový kalolis K800, zahušťovací nádrže, příprava a dávkování polymerního flokulantu
Odvodnění kalu z úpravy vod
ÚV Zaječí, CZ
 • Strojní odvodnění kalu
 • Kalolis K800/45, zahuštění kalu,
  chemické hospodářství
 • Kapacita úpravny 65 l/s pitné vody
Odvodnění kalu z úpravy vod
Úpravna vody Plav, CZ
 • Odvodnění kalu z kyselého čiření
 • Kalolis K1200/110, zahuštění kalu, chemické hospodářství
 • Kapacita úpravny 300 m³/h pitné vody
Odvodnění kalu z úpravy vod
Teplárna České Budějovice, CZ
 • Strojní odvodnění kalu
 • Kalolis K800/60, chemické hospodářství
 • Kapacita 72 m³/den odvodněného kalu

Napište nám

Přejete si získat více informací? Napište nám e-mail. ENVITES, spol. s r.o. Brno – vaši specialisté na projekce a výrobu filtračních technologií.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů..